Blije


Een foto-impressie vanuit en rondom Vegotel Blije, van zons op- tot en met zonsondergang